top of page

Bryt infektionskedjan!

Vi försöker tydliggöra hur UVC bör användas i rengöringskedjan. Att implementera UVC i kedjan kan minska era vårdrelaterade infektioner med över 35%. Efter bara 1.5 minskad infektion per år har investeringen betalat sig.


#multiresistentabakterier #vårdrelateradeinfektioner #VRI #UVC

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Intressant läsning kring studier gjorda vid University of Cambridge som påvisar hur luftreningsenheter med HEPA/UV signifikant minskar förekomsten av covid i luften. Racura har enheter för både mindre

bottom of page