Infektioner orsakar många vårdskador (Ekot)

UVC ger ett mycket effektivt och enkelt komplement till befintliga desinficeringsrutiner. Studier påvisar en 35% minskning av vårdrelaterade infektioner där UVC används som ett komplement till befintliga rutiner.


"När en allvarlig vårdskada leder till dödsfall då handlar det väldigt mycket om vårdrelaterade infektioner, svikt i cirkulation och andning, läkemedelsskador eller kirurgi. Det är de dominerande orsakerna till att vårdskador blir så allvarliga att patienten kan avlida, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen"

> Läs hela artikeln här


#multiresistentabakterier #VRI #vårdrelateradeinfektioner #UVC

1 visning

© 2023 by Racura AB 

Bönavägen 227, SE-805 95 Gävle

+46 (0) 770 - 17 17 33

  • Vit Edin Ikon
  • White Facebook Icon