top of page

Infektioner orsakar många vårdskador (Ekot)

UVC ger ett mycket effektivt och enkelt komplement till befintliga desinficeringsrutiner. Studier påvisar en 35% minskning av vårdrelaterade infektioner där UVC används som ett komplement till befintliga rutiner.


"När en allvarlig vårdskada leder till dödsfall då handlar det väldigt mycket om vårdrelaterade infektioner, svikt i cirkulation och andning, läkemedelsskador eller kirurgi. Det är de dominerande orsakerna till att vårdskador blir så allvarliga att patienten kan avlida, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen"


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Luftdesinficering gör skillnad

Intressant läsning kring studier gjorda vid University of Cambridge som påvisar hur luftreningsenheter med HEPA/UV signifikant minskar förekomsten av covid i luften. Racura har enheter för både mindre

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page