Desinficering av föremål

Zeus Desinficeringsskåp

Zeus är ett desinficeringsskåp som bestrålar föremål från 6 olika vinklar och garanterar därmed en snabb och effektiv desinficering. UVC opererar i rumstemperatur och använder inga kemikalier eller vätskor. Detta gör det därmed möjligt att desinficera föremål som normalt sett inte kan desinficeras i traditionella autoklaver. Kliniskt beprövad på C-diff. med en reducering av hela 99.9999%. Skåpet mäter 60x60cm och kan med fördel placeras både på och under en arbetsbänk. Skåpet finns i två utförande, lite och advanced. Effekten är densamma på de båda versionerna men Advanced har fler funktioner och en glashylla av kvartsglas medan lite har en hylla av meshnät. 

icon-fast.png

Välj mellan 30, 60 eller 90 sek desinficering. Studierna på C-diff. är utförda på 60sek cykel.

icon-proven.png

Kliniskt beprövat för att döda C-diff. vilket är en av de tuffaste patogenerna att ta död på.

icon-safe.png

Fungerar med känslig, elektronisk utrustning i rumstemperatur utan risk för fuktskador

icon-green.png

Kräver inga förbrukningsmaterial eller skadliga kemiska preparat,  Skapar inga slaggprodukter

icon-validated.png

Erbjuder en standardiserad, repeterbar och högkvalitativ dekontaminiseringslösning

icon-cost-effective.png

Ersätter manuell rengöring. Kostnaden för UV-skåpet täcks av besparingar i andra dekontamineringstjänster