top of page

Om oss

Vår historia och mission

Racura föddes 2014 ur en idé att med hjälp av UVC kunna modernisera och effektivisera bekämpningen av patogener som orsakar vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Idén hade väckts i samband med att Matthias börjat undersöka möjligheter att rena dricksvattnet han hämtade ur sin egen brunn med hjälp av ultraviolett strålning, något som redan tillämpades i stor skala i kommunala reningsanläggningar. Genom detta etablerades en kontakt med ett amerikanskt bolag som sålde UVC-lösningar, dock inte för vattenrening, men för ytdesinficering inom vården som vid tillfället letade samarbetspartners i Norden.

Tanken på att använda UVC för att döda bakterier, viruspartiklar och andra patogener på ett snabbt, miljövänligt och tidseffektivt sätt som även överträffade gängse vedertagna metoder (mekanisk ytdesinficering med kemiska preparat) väckte ett intresserade att tillsammans fördjupa oss i problematiken, teknologin och möjliga tillämpningar och potentiella effekter. Inom kort kom övertygelsen om att det fanns en enorm potential i att använda UVC för att förbättra vårdmiljön, minska antalet vårdrelaterade infektioner och på så vis ge tillbaka tid till den redan ansträngda vårdapparaten, spara pengar och potentiellt rädda liv.

Läkare med Digital Tablet
Robot

Vår historia sedan starten har varit en resa av lärande och att pröva nya lösningar. Med bakgrunder inom rättsväsendet, IT, infrastruktur och management consulting har vi kombinerat vår expertkompetens med hur modern vårdproduktion fungerar, vilka praktiska utmaningar vårdpersonal ställs inför dagligen och hur en organisation med i många fall alltför begränsade resurser på ett pragmatiskt vis ska kunna ta till sig nya teknologier och hur de enkelt och effektivt ska kunna integrera nya arbetssätt i det dagliga arbetet. Under de senaste fem åren har vi presenterat, demonstrerat, lyssnat och samtalat med hundratals läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lokaltekniker och tjänstemän. Vi har gjort detta med en fast övertygelse om att Racura kan göra skillnad i ett modernt sätt att hantera desinficering. 

Vår ambition med Racura är att fortsätta växa med projektet vi en gång startade med förhoppning om att kunna göra skillnad och minska smittspridning, vårdrelaterade infektioner och i bästa fall rädda liv. Vi förstår att vi fortfarande har en lång väg kvar på resan och att varje dag är en dag av nytt lärande, nya insikter och nya erfarenheter. Vi jobbar kontinuerligt för att hitta nya, spännande produkter vi tror kan bidra till att göra världen till en bättre plats att leva i och vi slutar aldrig vara nyfikna. Har du tankar eller synpukter du vill dela med oss eller är du nyfiken på någon av våra produkter är vi bara ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande bort. Vi ser fram mot att få diskutera vidare med just dig!

Det är vi som är Racura

Matthias.jfif
Matthias Bredberg, VD

Jobbar på Racura med försäljning och partnerrelationer. 

teodor_edited_edited.jpg
Teodor Danielsson

Ansvarar för marknadsföring och media på Racura. 

bottom of page