Produkter

Desinficering av ytor

Upptäck THOR UVC, vår portabla UV-desinficeringsrobot som desinficerar ett patientrum till 99,9999% på ca 20 minuter

Desinficering av föremål

Med Zeus desinficeringsskåp desinficerar ni snabbt föremål som inte kan desinficeras i traditionell autoklaver. Dokumenterad reducering av C-diff. med 99.999999% (log 8).  

Desinficering av luft

UVAir 216 reducerar virus,bakterier, sporer, allergener och partiklar i luften. Enheten är utrustad med kol-, hepafilter och UVC-ljus. Dokumenterad reducering av SARS-Cov2 virus med 99.991%.