Tjänster

Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar just dig

Vi erbjuder även våra produkter som paketerade tjänster du som kund kan teckna baserade på just dina behov. Ett vanligt upplägg är att du leasar THOR UVC eller Nanoclave Cabinet på en löptid av 24-36 månader. I leasingavgiften ingår service och support utöver gällande garantier. 

Ett annat möjligt upplägg är att teckna THOR UVC som en tjänst där tillgång till enheten tecknas som ett antal avrop per månad. Vid varje avrop kommer vi ut och  kör enheten hos er i de utrymmen ni vill säkerställa dekontamineras

Nanoclave Cabinet kan även kontrakteras per kvartal där du betalar per dekontamineringscykel, dvs du betalar en avtalad kostnad per dekontaminering. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en fast minimikostnad per månad.

Utöver leasing erbjuder vi även hyresavtal som tecknas på 6, 12, 24 eller 36 månader

Fasta installationer

Arbetar du i tillverknings- eller processindustri och vill utforska möjligheterna att integrera fasta installationer för UVC-desinficering i din produktionsprocess är du välkommen att kontakta oss. Vi har erfarenhet av att beräkna och planera UVC-lösningar för sådana ändamål.

Exempel på tillämpningsområden är produktion av utrustning och material med krav på renhetsgrader, processindustri där produktions- eller förädlingsprocessen riskeras att kontamineras av externa patogener eller livsmedelsproduktion eller lagerhållning med krav på renhetsgrader. 

© 2023 by Racura AB 

Bönavägen 227, SE-805 95 Gävle

+46 (0) 770 - 17 17 33

  • Vit Edin Ikon
  • White Facebook Icon